do góry ^

Rejestr instytucji kultury - sposób udostępniania


Numer wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru Pełna nazwa instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora instytucji kultury Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury Akt o utworzeniu instytucji kultury Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1 1999- 01-01 Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Dziekanowice 32 62-261 Lednogóra samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr XIV/392/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Dz.Urz.Woj. Wlkp. 2016 r. poz. 962)
2 1999- 01-01 Muzeum Początków Państwa Polskiego Gniezno ul. Kostrzewskiego 1 samorzad Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr XIV/393/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (Dz.Urz.Woj. Wlkp. 2016 r. poz. 963)
3 1999- 01-01 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie 32-031 Luboń ul. Niezłomnych 2 Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr XLVII/910/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Martyrologicznemu w Żabikowie
4 1999- 01-01 Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12 Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971).

Uchwała nr XIV/391/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 25.01.2016 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Okręgowemu Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Uchwała nr XXXVII/893/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23.10.2017 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu.

5 1999- 01-01 Muzeum Okręgowe w Koninie 62-520 Konin ul. Muzealna 6 Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr XLVII/911/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Koninie
6 1999- 01-01 Muzeum Okręgowe w Lesznie 64-100 Leszno
Pl. Metziga 16
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr XIV/390/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu w Lesznie (Dz.Urz.Woj. Wlkp. 2016 r. poz. 960)
7 1999- 01-01 Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile 64-920 Piła
ul. Browarna 7
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr XIV/389/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Okręgowemu im. Stanisława Staszica w Pile (Dz.Urz.Woj. Wlkp. 2016 r. poz. 959)
8 1999- 01-01 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 65-052 Komorniki ul. Dworcowa 5 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej dnia 11 grudnia 2004 roku pomiędzy Ministrem Rolnictwa I Rozwoju Wsi a Województwem Wielkopolskim Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie art. 145 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw określających kompetencję organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz.. 688). uchwała nr XLIII/821/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
9 1999- 01-01 Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Łazienna 6 Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr XXXVII/747/13 Sejmiku województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
10 1999- 01-01 Centrum Kultury
i Sztuki w Lesznie
64-100 Leszno
ul. G. Narutowicza 69
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). 1) uchwała nr XV/137/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21września 1999 roku w sprawie: zmiany nazwy i nadanie statutu Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 2) uchwała nr LIII/875/2006 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 3) uchwała nr XLII/604/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009r.. w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie
11 1999- 01-01 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 62-500 Konin
ul. Okólna 47a
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971) uchwała nr XXIX/586/12 Sejmiku Wojkewództwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
12 1999- 01-01 Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 60-819 Poznań
ul. Bolesława Prusa 3
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr XXIV/419/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
13 1999- 01-01 Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 61-701 Poznań
ul. Fredry 9
Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wspólna instytucja kultury dwóch organizatorów: Ministra Kultury oraz Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Teatru Wielkiego w Poznaniu zawartej dnia 28 września 2005 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury, a Województwem Wielkopolskim. Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971).

Uchwała XLIII/823/2014 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

Uchwała IV/71/2015 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 23.02.2015 r. w sprawie zmiany statutu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu

14 1999- 01-01 Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu 60-838 Poznań
ul. Dąbrowskiego 5
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr IV/75/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi Nowemu im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu
15 1999- 01-01 Polski Teatr Tańca

61-818 Poznań
ul. Stanisława Taczaka 8

Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971

 

Uchwała nr XLI/967/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29.01.2018 r. w sprawie zmiany nazwy Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego i nadania mu statutu

16 1999- 01-01 Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 62-200 Gniezno
ul. Mickiewicza 9
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr IV/74/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie
17 1999- 01-01 Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz
Pl. Bogusławskiego 1
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr XLIV/1006/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (Dz.Urz. Woj. Wlkp. 2018 r. poz. 2768)
18 1999- 01-01 Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego 61-808 Poznań
ul. Święty Marcin 81
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148 poz.971). uchwała nr IV/72/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Filharmonii Poznańskiej im. T. Szeligowskiego w Poznaniu
20 2002- 07-01 Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy 63-330 Dobrzyca
ul. Pleszewska 5A
Samorząd Województwa Wielkopolskiego   Instytucja kultury przejęta przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z dniem 1.07.2002r. na podstawie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Zarządem Powiatu Pleszewskiego zawartej dniu 30.06.2002r.

uchwała nr II/20/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie: nadania statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołowi Pałacowo-Parkowemu (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 516)

uchwała nr XXXI/556/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 4521)

 

21 2005- 08-19 Instytucja Filmowa „Film-Art.” 60-320 Poznań ul. Bułgarska 19 Zarząd Województwa Wielkopolskiego art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii - Dz.U. Nr 132, poz. 1111 z późn. zm   samorządowa instytucja kultury, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o kinematografii (Dz. U. Nr 132 poz. 1111 z późn. zm.) 1) uchwała nr 1472/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie: nadania statutu Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu, 2) uchwała nr 311/11 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu 3) uchwała nr 382/11 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2011r w sprawie zmiany statutu Instytucji Filmowej „Film-Art.” w Poznaniu
22 2014- 06-01 Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus Al. Marcinkowskiego 3 61-745 Poznań

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - umowa o utworzeniu instytucji kultury zawarta w dniu 14 maja 2014 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Polskim Radiem S.A. z siedzibą w Warszawie

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus zawarta 19 kwietnia 2018 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Wielkopolskim i Polskim Radiem S.A. z siedzibą w Warszawie

uchwała nr XLV/876/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus z siedzibą w Poznaniu Uchwała nr XLVIII/1092/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: nadania statutu Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus (Dz.Urz. Woj. Wlkp. 2018 r. poz. 6115)
23 2016- 08-19 Parowozownia Wolsztyn ul. Fabryczna 1 64-200 Wolsztyn Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Powiat Wolsztyński, Gmina Wolsztyn PKP Cargo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowa o utworzeniu instytucji kultury zawarta w dniu 29 czerwca 2016 r. w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, Powiatem Wolsztyńskim, Gminą Wolsztyn a PKP Cargo S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała nr XX/544/2016 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie: statutu instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 4435)
24 2017- 06-01 Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy ul. Kwiatkowska 6c, 63-410 Ostrów Wielkopolski Samorząd Województwa Wielkopolskiego   uchwała nr XXX/773/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie: podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 3658) uchwała nr XXX/773/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie: podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 3658)
25 2021-01-01 Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze Winna Góra 11, 63-000 Środa Wielkopolska Samorząd Województwa Wielkopolskiego  

uchwała nr XXIV/450/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze i nadania jej statutu (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 9268)

uchwała nr XXIV/450/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze i nadania jej statutu (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r., poz. 9268)

Pliki do pobrania:Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-04-01 Włodzimierz Mazurkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-06-29 09:27:30 przez Joanna Kaczmarczyk

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 9008 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021