do góry ^

Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016 r., poz. 627 tj. ze zm.) rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności, który:
  1. dokonuje wpisu na do ww. rejestru za opłatą,
  2. wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu.
W rejestrze umieszcza się następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy wraz z jego adresem i siedzibą
  2. numer  w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w KRS
    – o ile są wymagane,
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy – o ile taki posiada,
  4. numer identyfikacji statystycznej (REGON) – o ile posiada,
  5. oznaczenie i adres pracowni psychologicznej,
  6. imiona i nazwiska uprawnionych psychologów wraz z ich numerami ewidencyjnymi
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć marszałkowi województwa pisemną informację
o wszelkich zmianach w zakresie ww. danych w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Szczegóły dotyczące procedury wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu znajdują się na stronie BIP Urzędu w zakładce „Do załatwienia w Urzędzie/Sprawy Zdrowie” - pobierz

Osoba prowadząca sprawy:
Mariola Tarnawska-Reszczak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Zdrowia
ul. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. (61) 626-63-70

Przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
 

Do pobrania:

RejestrOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2007-12-31 Iwona Rakowska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2007-12-31 10:43:21 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 4747 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2014