do góry ^

Uchwały podjęte na XXI Sesji Sejmiku w dniu 18 lipca 2016 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XXI/547/16 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Uchwała

2.

XXI/548/16 Uchwała zmieniająca  uchwałę nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Uchwała

3.

XXI/549/16 Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu „Listu intencyjnego w sprawie współpracy gospodarczej pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Rzeczpospolita Polska) oraz Stanem Karnataka (Republika Indii)”.

Uchwała
Załącznik

4.

XXI/550/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.

Uchwała

5.

XXI/551/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Uchwała
Załącznik

6.

XXI/552/16 Uchwała  w sprawie: wyrażenia zgodny na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcie w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego (dział 926 „Kultura Fizyczna”).

Uchwała
Załącznik

7.

XXI/553/16 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.

Uchwała
Załącznik

8.

XXI/554/16 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań w zakresie kultury.

Uchwała

9.

XXI/555/16 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie innym jednostkom samorządu terytorialnego i zawarcia w tej sprawie umów.

Uchwała

10.

XXI/556/16 Uchwała w sprawie: przekazania zgodnie z właściwością rzeczową petycji mieszkańców wsi Bonikowo.

Uchwała

11.

XXI/557/16 Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

12.

XXI/558/16 Uchwała w sprawie: zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2016 roku znak KN-I.4131.1.202.2016.5 dotyczącego uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-07-18 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-07-27 13:39:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5832 razy