do góry ^

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Województwa Wielkopolskiego


 

Nazwa sprawy/procedury

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Województwa Wielkopolskiego

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012r., Nr 83 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty

Wniosek (do pobrania) wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Terminy załatwienia sprawy wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego miejscowo ze względu na położenie nieruchomości

 

Opłaty

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:
PKO Bank Polski S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Ewa Kaźmierczak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 62 66 559
ewa.kazmierczak@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Ochrona danych osobowych:
https://bip.umww.pl/ochrona-danych-osobowychOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-23 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-23 15:49:22 przez Tomasz Spychalski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-04 15:21:12 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 12215 razy