do góry ^

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Województwa Wielkopolskiego


Nazwa sprawy/procedury

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Województwa Wielkopolskiego
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012r., Nr 83 ze zm.)
 

Wymagane dokumenty

Wniosek (do pobrania) wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku.
 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

 

Termin załatwienia sprawy

Terminy załatwienia sprawy wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego miejscowo ze względu na położenie nieruchomości
 

Opłaty

Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:
PKO Bank Polski S.A. nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Ewa Kaźmierczak

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Gospodarki Mieniem
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

tel. 61 62 66 559
ewa.kazmierczak@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

Ochrona danych osobowych:
https://bip.umww.pl/ochrona-danych-osobowych

 Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2012-11-23 Izabela Witkiewicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2012-11-23 15:49:22 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6502 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020