do góry ^

Indywidualna interpretacja w sprawie stosowania przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie wystawiania dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych


DSI-IV.7250.216.2021                                                                                       

Poznań, dnia 9 sierpnia 2021 r. 
DECYZJA

 

Na podstawie art. 34 ust. 5, ust. 12, ust. 16 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), art. 23 ust. 6 ustawy z dnia  13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1114) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku...................................................................., z siedzibą przy ul. .....................................................................                   

 

ORZEKAM

Udzielić interpretacji indywidualnej w sprawie stosowania przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie wystawiania dokumentów potwierdzających recykling odpadów opakowaniowych - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-08-09 Małgorzata Knapczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-08-10 11:59:44 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 2710 razy