do góry ^

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego


Działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego”.

Uwagi lub wnioski do dokumentów można składać w terminie od 05.10.2020 r. do 30.10.2020 r., w formach:

  1. pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Transportu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  2. pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al.  Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: ptww-aktualizacja@umww.pl.

Uwagi lub wnioski powinny zawierać dane zgłaszającego. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

  1. Projekt Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego - pobierz
  2. Załącznik graficzny do projektu Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego - pobierz
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego - pobierz
  4. Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. - https://bip.umww.pl/292---k_91---k_92---plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-10-02 Robert Pilarczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-10-02 12:56:19 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3637 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021