do góry ^

Sukcesywne świadczenie usługi druku offsetowego 12 wydań magazynu samorządowego „Monitor Wielkopolski dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu" - KS-IV.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2:

  • Nr 2 A  – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 22 ust.1 w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 22 ustawy (obligatoryjne) i ust.5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne) - pobierz
  • Nr 2 B – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowne - pobierz
Informacja o ograniczeniach zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp - pobierz


Poznań, 24.01.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 29.01.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-01-16 Ryszard Taciak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-01-16 12:32:35 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 628 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020