do góry ^

Zlecenie usługi promocji Województwa Wielkopolskiego


 

Nazwa sprawy/procedury

Zlecenie usługi promocji Województwa Wielkopolskiego

 

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 20/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2013 roku

 

Wymagane dokumenty

Wniosek (pismo) o zlecenie usługi promocji Województwa Wielkopolskiego

 

Miejsce załatwienia sprawy

Dokumenty należy przekazać na adres:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
lub marszalek@umww.pl

 

Termin załatwienia sprawy

30 dni

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Wniosek o zlecenie usługi promocji Województwa Wielkopolskiego powinien zostać złożony wyłącznie w formie pisemnej nie później niż 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.
 2. Wniosek powinien zawierać następujące dane: nazwa przedsięwzięcia, czas trwania i miejsce, pełna nazwa oraz dane teleadresowe organizatora, cel i opis przedsięwzięcia, program, kosztorys, grupa docelowa i zasięg, informacja o wszystkich współorganizatorach, partnerach i sponsorach, informacja o charakterze imprezy (komercyjna lub niekomercyjna) oraz uzasadnienie prośby o zlecenie usługi promocji Województwa Wielkopolskiego.
 3. Tryb rozpatrywania wniosku składa się z następujących etapów:
  1. zaopiniowanie wniosku przez Gabinet Marszałka;
  2. zaopiniowanie wniosku przez właściwy merytorycznie departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego;
  3. przedłożenie przez Dyrektora Gabinetu Marszałka spójnej opinii Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego;
  4. podjęcie ostatecznej decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 4. Informacja o odmowie lub zleceniu promocji Województwa Wielkopolskiego zostanie przekazana wnioskodawcy pisemnie.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

 

Opłaty

Nie dotyczy

 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Gabinet Marszałka
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
tel. 61 626 66 70,
mail: gabinet@umww.pl

 

Dodatkowe informacje

 1. W przypadku zlecenia usługi promocji Województwa Wielkopolskiego następuje zawarcie umowy o wykonanie usługi promocji między Województwem Wielkopolskim a podmiotem, w której zostanie szczegółowo określony m.in. sposób oznakowania przedsięwzięcia zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2013, w sposób uzgodniony z Gabinetem Marszałka.
 2. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy o wykonanie usługi promocji Województwa Wielkopolskiego wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody dokumentujące wywiązanie się z umowy w postaci zdjęć, materiałów drukowanych czy protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. W procedurze przeprowadzenia postępowania dotyczącego zlecania usługi promocji Województwa Wielkopolskiego mogą brać udział podmioty, które są organizatorem przedsięwzięć szczególnie cennych dla społeczności lokalnej, jak i regionalnej.4. Nie rozpatruje się wniosków o zlecenie usługi promocji Województwa Wielkopolskiego, których przedmiot ma charakter komercyjny, z wyłączeniem inicjatyw charytatywnych.


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-08-05 Tomasz Grudziak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-08-05 12:22:43 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2021-10-07 12:06:14 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 11219 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2023