do góry ^

Budowa stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego na wystawę marki Wielkopolska podczas wydarzenia POWERGEN AFRICA, Kapsztad, RPA, 14-16 maja 2019 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu, Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska- DRG-II-1.433.1.2019


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
SIWZ - pobierz
Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2: Oświadczenia:

Nr 2 A – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. spełniania warunków udziału - pobierz
Nr 2 B – Oświadczenie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia  z postępowania - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie z art. 24  ust. 1 pkt 23 dot. przynależności do grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne  postanowienia umowy - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik nr 1 – Powierzchnia zarezerwowana - pobierz
Załącznik nr 2 – CI- pobierz
Załącznik nr 3 – Dodatkowe elementy na stoisku dostępne pod adresem: https://box.umww.pl/f/2b7f8a5483704369994e/?dl=1
Załącznik nr 4 – Exhibitor manual dostępny pod adresem: https://box.umww.pl/f/de9863fbb68940cfa2be/?dl=1
Załącznik nr 5 – Projekt stoiska Zamawiającego - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych usług - pobierz


Poznań, 25.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 02.04.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2019-03-15 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2019-03-15 12:01:42 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1266 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2019