do góry ^

Przetarg nieograniczony na „Budowa stoiska wystawienniczego Województwa Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego na targach SIAL PARIS 2020, odbywających się w dniach 18 - 22 października 2020 r. w Paryżu (Francja)” - DRG-III-IG-1.433.4.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ -  Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik Nr 2 do SWIZ:

Nr 2 A – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Nr 2 B  – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Nr 2 C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - pobierz

Załącznik Nr 3 – Istotne postanowienia umowy (IPU) - pobierz
Załącznik Nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - pobierz

Załącznik nr 1 do SOPZ – projekt stoiska wystawienniczego Zamawiającego wraz ze specyfikacją materiałową - pobierz
Załącznik nr 2 do SOPZplan zarezerwowanej powierzchni stoiska na targach SIAL PARIS 2020 - pobierz

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług - pobierz

Informacje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2 i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych - pobierz


Poznań, 02.07.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz
Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści SIWZ - pobierz
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SOPZ - projekt stoiska wystawienniczego Zamawiającego wraz ze specyfikacją materiałową - pobierz


Poznań, 09.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 21.07.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-06-25 Beata Łozińska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-06-25 13:31:00 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-07-21 17:49:17 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2644 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021