do góry ^

Uchwały podjęte na XV Sesji Sejmiku w dniu 29 lutego 2016 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik do pobrania

1.

XV/408/16 Uchwała w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności terytorialnej Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

2.

XV/409/16 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Uchwała

3.

XV/410/16 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Uchwała

4.

XV/411/16 Uchwała  w sprawie: nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

5.

XV/412/16 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

6.

XV/413/16 Uchwała w sprawie: powierzenia przez Województwo Wielkopolskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego.

Uchwała

7.

XV/414/16 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV-441-12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.

Uchwała
Załącznik

8.

XV/415/16 Uchwała w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Strzałkowo.

Uchwała
Załącznik

9.

XV/416/16 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Chludowo.

Uchwała
Załącznik

10.

XV/417/16 Uchwała w sprawie: odwołania przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała

11.

XV/418/16 Uchwała zmieniająca  uchwałę SWW Nr IV/51/11 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchwała

12.

XV/419/16 Uchwała w sprawie: zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrześni.

Uchwała

13.

XV/420/16 Uchwała w sprawie: uzupełnienia Planu Pracy Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok.

Uchwała

14.

XV/421/16 Uchwała w sprawie:  ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała

15.

XV/422/16 Uchwała w sprawie: wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-02-29 Stanisław Nowak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-03-07 14:34:21 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 5261 razy