do góry ^

Uchwały podjęte na XXIV Sesji Sejmiku w dniu 28 listopada 2016 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Pliki do pobrania

1.

XXIV/654/16

Uchwała w sprawie: przyjęcia apelu dotyczącego uczczenia 50. rocznicy śmierci Stanisława Mikołajczyka.

Uchwała

2.

XXIV/655/16

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/363/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016.

Uchwała

3.

XXIV/656/16

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/362/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2016 rok i lata następne.

Uchwała

4.

XXIV/657/16

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

5.

XXIV/658/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

6.

XXIV/659/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym w Kowanówku.

Uchwała

7.

XXIV/660/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Śremie.

Uchwała

8.

XXIV/661/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie.

Uchwała

9.

XXIV/662/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała

10.

XXIV/663/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

11.

XXIV/664/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie.

Uchwała

12.

XXIV/665/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

13.

XXIV/666/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

14.

XXIV/667/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

Uchwała

15.

XXIV/668/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu.

Uchwała

16.

XXIV/669/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

17.

XXIV/670/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

18.

XXIV/671/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Uchwała

19.

XXIV/672/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie.

Uchwała

20.

XXIV/673/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie.

Uchwała

21.

XXIV/674/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

22.

XXIV/675/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

23.

XXIV/676/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Uchwała

24.

XXIV/677/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Uchwała

25.

XXIV/678/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Uchwała

26.

XXIV/679/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Poznańskiemu Ośrodkowi Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

27.

XXIV/680/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno–Kardiologicznemu w Kowanówku.

Uchwała

28.

XXIV/681/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.

Uchwała

29.

XXIV/682/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

Uchwała

30.

XXIV/683/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

Uchwała

31.

XXIV/684/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

32.

XXIV/685/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Uchwała

33.

XXIV/686/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiemu Ośrodkowi Reumatologicznemu w Śremie.

Uchwała

34.

XXIV/687/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie.

Uchwała

35.

XXIV/688/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

Uchwała

36.

XXIV/689/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała

37.

XXIV/690/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Koninie.

Uchwała

38.

XXIV/691/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.

Uchwała

39.

XXIV/692/16

Uchwała w sprawie: nadania statutu Zakładowi Leczenia Uzależnień w Charcicach.

Uchwała

40.

XXIV/693/16

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo–Leczniczemu w Śremie.

Uchwała

41.

XXIV/694/16

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017.

Uchwała
Załącznik

42.

XXIV/695/16

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu.

Uchwała
Załącznik

43.

XXIV/696/16

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego w roku 2015.

Uchwała
Załącznik

44.

XXIV/697/16

Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w zakresie niewnikliwego rozpatrzenia skargi na Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie Spółka Akcyjna.

Uchwała

45.

XXIV/698/16

Uchwała w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie budowy odkrywki węgla brunatnego ,,Ościsłowo” na terenie gmin Ślesin i gminy Skulsk.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2016-11-28 Zofia Szalczyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2016-12-06 10:19:41 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 8052 razy