do góry ^

Regulamin Kontroli


Uchwała Nr 2963/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę Nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument

Uchwała nr 6047/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokument
Regulamin Kontroli wykonywanej przez UMWW zał. do uchwały nr 6047/2018 - pobierz dokument

 1. Wzór rocznego planu kontroli - zał. Nr 1 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 2. Wzór półrocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli - zał. Nr 2 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 3. Wzór rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli - zał. Nr 3 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 4. Wzór upoważnienia do kontroli - zał. Nr 4 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 5. Wzór upoważnienia do kontroli przedsiębiorcy - zał. nr 5 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 6. Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli przedsiębiorcy - zał. nr 6 do Regulaminu Kontro - pobierz dokument
 7. Wzór pokwitowania zabrania materiałów dowodowych - zał. nr 7 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 8. Wzór protokołu zabezpieczenia dowodów - zał. nr 8 Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 9. Wzór protokołu z pobrania dowodu rzeczowego - zał. nr 9 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 10. Wzór protokołu oględzin - zał. nr 10 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 11. Wzór protokołu przyjęcia ustnych wyjaśnień - zał. nr 11 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 12. Wzór protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia - zał. nr 12 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 13. Wzór protokołu kontroli - zał. nr 13 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 14. Wzór wystąpienia pokontrolnego - zał. nr 14 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 15. Wzór informacji o przeprowadzonej kontroli - pobierz dokument
 16. Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - zał. nr 16 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument
 17. Wzór zawiadomienia o ujawnionym naruszeniu dycypliny finansów publicznych - zał. nr 17 do Regulaminu Kontroli - pobierz dokument

Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do przeprowadzenia których organem właściwym jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego - pobierz dokumentOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2018-10-31 Mariusz Lewandowski
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-11-02 14:15:52 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2022-12-29 08:10:24 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 15385 razy
UMWW ©2024