do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: „Budowa kontenera agregatu prądotwórczego oraz przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dostawą agregatu na potrzeby budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu” - DA-IV-3-1.272.2.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik nr 1 – Dokumentacja Techniczna (DT) -Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz osób - pobierz
Załącznik nr 7 – Wykaz zamówień - pobierz
Załącznik nr 8 – Wzór umowy - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz


Poznań, 15.07.2020 r.

Zamawiający udostępnia przedmiar w formacie .ath - pobierz


Poznań, 17.07.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ Część I - pobierz


Poznań, 21.07.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ Część II - pobierz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Było:

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 22.07.2020 r. do godz. 10:00.
- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.07.2020 r. o godz. 11:00.

Jest:

- Oferty muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 24.07.2020 r. do godz. 10:00.
- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.07.2020 r. o godz. 11:00.


Poznań, 24.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 24.08.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz


Poznań, 02.10.2020 r.

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-07-07 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-07-07 15:01:46 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-10-02 14:47:26 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 2694 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021