do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Nr sprawy: DA-IV-1.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ) - pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - pobierz
Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz


Poznań, 07.04.2020 r.

Załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu Umowy - pobierz


Poznań, 10.04.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ część 1 - pobierz


Poznań, 15.04.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Było:
Oferty złożone bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, jak i wysłane listem poleconym lub kurierem muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 20.04.2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, X piętro, pok. 1024 – Część A, salka konferencyjna, w dniu 20.04.2020 r. o godz. 11:00.

Jest:
Oferty złożone bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, jak i wysłane listem poleconym lub kurierem muszą być doręczone Zamawiającemu do dnia 24.04.2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, X piętro, pok. 1024 – Część A, salka konferencyjna, w dniu 24.04.2020 r. o godz. 11:00.


Poznań, 17.04.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ – Część 2 - pobierz


Poznań, 21.04.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ – Część 3 - pobierz


Poznań, 22.04.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ – Część 4 - pobierz


Poznań, 24.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz


Poznań, 20.05.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-04-03 Jolanta Kozubowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-04-03 18:27:45 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-05-20 14:40:26 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1324 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2020