do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 30.09.2015 r.


Lp.

Nr

uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

1.

1094/2015

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

2.

1095/2015

w sprawie zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2015

Uchwała

3.

1096/2015

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok

Uchwała

4.

1097/2015

w sprawie dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek na 2015 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

5.

1098/2015

w sprawie dokonania zmiany w planie finansowym wydatków rachunku dochodów jednostek na 2015 rok, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Uchwała

6.

1099/2015

zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie; uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu ustawami

Uchwała

7.

1100/2015

zmieniająca uchwałę Nr 4317/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wykorzystania systemu KSAT 2000i do sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez samorządowe jednostki budżetowe Województwa Wielkopolskiego

Uchwała

8.

1102//2015

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

9.

1104//2015

przeprowadzenia drugich przetargów na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Jarocin ul. Sienkiewicza),

Uchwała

10.

1105//2015

przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Kalisz ul. Łódzka)

Uchwała

11.

1106//2015

przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Poznań (ul. Gąsiorowskich, Kolejowa)

Uchwała

12.

1107//2015

przeprowadzenia piątego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Zamość),

Uchwała

13.

1108//2015

przeprowadzenia piątego przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej (Kowanówko)

Uchwała

14.

1109//2015

ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Niepodległości 72.

Uchwała

15.

1110//2015

wyrażenia zgody na dysponowanie przez Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Ostrowie Wlkp. nieruchomością położona w Ostrowie Wlkp. przy ul. Limanowskiego 17 na cele budowlane.

Uchwała

16.

1111//2015

zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Programowej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu.

Uchwała

17.

1112//2015

powołania i zatwierdzenia składu Grupy Sterującej Ewaluacją dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

18.

1113//2015

zatwierdzenia trybu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie badania pn.: „Opracowanie koncepcji i wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu transportowego województwa wielkopolskiego”

Uchwała

19.

1114//2015

przyjęcia Strategii komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Uchwała

20.

1115//2015

zatwierdzenia „Planu Działań w ramach Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2023 r.”

Uchwała

21.

1116//2015

zmiany Uchwały nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

22.

1117//2015

zmiany Uchwały nr 4123/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

23.

1118//2015

zmiany Uchwały nr 29/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wydania decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

24.

1119//2015

zmiany uchwały Nr 3765/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia XXIII części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

25.

1120//2015

zmiany uchwały Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie przyjęcia XXIV części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

26.

1121//2015

realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Uchwała

27.

1122//2015

udzielenia pełnomocnictwa Panu Leszkowi Wojtasiakowi – Członkowi Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącego przedsięwzięcia wieloletniego pn. Modernizacja i adaptacja budynków i terenów po ZSR w St. Łubiance na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Ich Rodzin Dotkniętych FAS, działającego w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Rozwoju Społecznego

Uchwała

28.

1123//2015

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”,

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-09-30 Anna Grzymisławska
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-10-30 13:45:59 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 6095 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021