do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 08.04.2021 r.


Tabela z Uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3425/2021

Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2021

Uchwała

 1.  

3426/2021

zmieniająca Uchwałę nr 1585/2019 z 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Członków Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Uchwała

 1.  

3427/2021

wyrażenia stanowiska dotyczącego zaliczenia drogi na terenie powiatu leszczyńskiego do kategorii drogi powiatowej

Uchwała

 1.  

3428/2021

przyznania dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi w Puszczykowie - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy

Uchwała

 1.  

3429/2021

przyznania dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej im. Anny Bednarz-Śliwowskiej w Posadzie

Uchwała

 1.  

3430/2021

przyznania dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej w Pile - organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Pile

Uchwała

 1.  

3431/2021

powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3432/2021

zmieniająca Uchwałę nr 3332/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku

Uchwała

 1.  

3433/2021

zmieniająca uchwałę nr 3334/2021 z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy.

Uchwała

 1.  

3434/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i realizację inwestycji w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38

Uchwała

 1.  

3435/2021

przekazania nieruchomości w użyczenie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Uchwała

 1.  

3436/2021

sprzedaży nieruchomości w Piotrkowicach, gm. Czempiń w trybie przetargowym i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Uchwała

 1.  

3437/2021

określenia sposobu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego podjętych na XXVIII Sesji w dniu 29 marca 2021 roku

Uchwała

 1.  

3438/2021

ogłoszenia naboru wniosków na pierwsze wyposażenie dla centrów integracji społecznej, finansowanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego, ze środków pochodzących z dochodów własnych samorządu województwa, przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 r.

Uchwała

 1.  

3439/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2021

Uchwała

 1.  

3440/2021

powołania Komisji opiniującej wnioski o dotacje z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

Uchwała

 1.  

3441/2021

przyjęcia, skierowania do uzgodnień oraz przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Skulskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała

 1.  

3442/2021

przeprowadzenia Konkursu „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową”

Uchwała

 1.  

3443/2021

zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Średzkiego na lata 2021-2024

Uchwała

 1.  

3444/2021

powierzenia Panu Wojciechowi Marszałkiewiczowi pełnienia obowiązków dyrektora instytucji  kultury pod nazwą  Parowozownia  Wolsztyn

Uchwała

 1.  

3445/2021

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3446/2021

zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie: ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3447/2021

określenia formy sporządzania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przekazywanych przez samorządowe jednostki budżetowe Województwa Wielkopolskiego, a także wykorzystania systemu KSAT 2000i  do sporządzania ww. sprawozdań

Uchwała

 1.  

3448/2021

określenia formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przekazywanych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, a także wykorzystania systemu KSAT 2000i  do sporządzania ww. sprawozdań

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-04-08 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-04-28 13:41:15 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 898 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021