do góry ^

Uchwały podjęte przez Zarząd 11.03.2021 r.


Tabela z uchwałami Zarządu

Nr

Nr uchwały

W sprawie

Pliki do pobrania

 1.  

3329/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2021 pn. „Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim””

Uchwała

 1.  

3330/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej w roku 2021

Uchwała

 1.  

3331/2021

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2021

Uchwała

 1.  

3332/2021

przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 rok

Uchwała

 1.  

3333/2021

przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2021 w ramach Programu "Szatnia na Medal"

Uchwała

 1.  

3334/2021

przyjęcia listy rankingowej projektów zgłoszonych w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w roku 2021

Uchwała

 1.  

3335/2021

wyrażenia zgody na likwidację składników majątkowych znajdujących się w ewidencji środków trwałych Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Uchwała

 1.  

3336/2021

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane i realizację inwestycji w Zbrudzewie w rejonie ul. Śremskiej

Uchwała

 1.  

3337/2021

wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego przez Zakład leczenia Uzależnień w Charcicach

Uchwała

 1.  

3338/2021

zmieniająca uchwałę nr 914/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami położonymi w Poznaniu, przy ul. Strzeleckiej, na cele budowlane i ustanowienia służebności przesyłu

Uchwała

 1.  

3339/2021

przyjęcia uwag i wniosków zgłoszonych w procesie opiniowania projektu Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Uchwała

 1.  

3340/2021

przyjęcia Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Uchwała

 1.  

3341/2021

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Uchwała

 1.  

3342/2021

upoważnienia spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do działania w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego, w ramach realizowanego Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy systemu parkingowego mającego docelowo funkcjonować na rzecz Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka

Uchwała

 1.  

3343/2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu pomocy społecznej w latach 2021-2022

Uchwała

 1.  

3344/2021

zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3345/2021

wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Gminy Środa Wielkopolska na lata 2021-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku

Uchwała

 1.  

3346/2021

wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska", Poddziałania 3.3.1 "Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Uchwała

 1.  

3347/2021

zwiększenia alokacji dla konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 oraz zmiany uchwały Nr 3186/2021 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20 dla Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”, Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Uchwała

 1.  

3348/2021

ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ”Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

Uchwała

 1.  

3349/2021

ogłoszenia naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury kultury, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego w 2021 roku w ramach programu „Kulisy kultury”

Uchwała

 1.  

3350/2021

zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3351/2021

zmiany w planie wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021

Uchwała

 1.  

3352/2021

zmiany ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok

Uchwała

 1.  

3353/2021

nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Uchwała

 


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2021-03-11 Marek Woźniak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2021-04-01 09:32:16 przez Katarzyna Matysiak

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 1179 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021