do góry ^

Przetarg nieograniczony pn.: Dostawa 14 ambulansów drogowych dla Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”. Nr sprawy: DZ-I-O.272.1.2020


Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - pobierz
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ lub SOPZ):

Załącznik nr 1.1. - pobierz
Załącznik nr 1.2. - pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - pobierz
Załącznik nr 3 – Formularz JEDZ w formie elektronicznej .xml - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ) - pobierz
Załącznik nr 4 – Instrukcja wypełniania JEDZ - pobierz
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz
Załącznik nr 6 – Wykaz dostaw - pobierz
Załącznik nr 7 – Wzór umowy (Istotne postanowienia umowy) - pobierz

          Załącznik nr 3-6 do umowy - pobierz

Załącznik nr 8 – Oświadczenie - pobierz
Załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania - pobierz
Załącznik nr 10 – Klucz publiczny - Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami - pobierz
Specyfikacja techniczna ambulansów dla Części 1 i Części 2 postępowania:

Załącznik nr 11.1. - pobierz
Załącznik nr 11.2. - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca RODO - pobierz

Zamówienie zostało opublikowane w miniPortalu pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=220b10f4-3e0a-4ec0-9061-59469046a0ba


Poznań, 30.06.2020 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pobierz


Poznań, 14.07.2020 r.

Unieważnienie postępowania - pobierzOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2020-06-08 Hanna Włodarczak
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2020-06-08 12:14:00 przez Tomasz Orłowski
ostatnia zmiana treści: 2020-07-14 13:02:13 przez Tomasz Orłowski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 3868 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021