do góry ^

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Nazwa sprawy/procedury

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XLVIII/1103/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 • Uchwała Nr XLVIII/1104/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie stypendium
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia opisane we wniosku
 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań,
pok. 534

 

Termin załatwienia sprawy

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie do 20 października każdego roku, w kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji i Nauki”. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl).

 

Sposób załatwienia sprawy (opis procedury)

 1. Kandydatów do stypendium mogą proponować dyrektorzy szkół (kategoria „Uczeń”) oraz rektorzy, prorektorzy uczelni wyższych i upoważnione przez nich osoby (kategoria „Student”).
 2. Osiągnięcia kwalifikujące do otrzymania stypendium w obu kategoriach zostały opisane w Regulaminie.
 3. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 4. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Komisji Stypendialnej, zwanej dalej Komisją, która dokonuje oceny merytorycznej wniosków.
 5. Komisja, uwzględniając kwotę zaplanowaną w budżecie Województwa Wielkopolskiego, sporządza listę stypendystów w kategorii „Uczeń” i w kategorii „Student”, których rekomenduje do przyznania stypendium, z podaniem proponowanej jego wysokości, a także listę osób, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania stypendium.
 6. Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego w oparciu o wykazy Komisji, o których mowa w pkt. 5. 
 7. Lista stypendystów w obu kategoriach zostanie opublikowana na stronie Urzędu – www.umww.pl.
 8. Podmiot wnioskujący oraz stypendysta otrzymują pisemne powiadomienia o przyznaniu jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
   

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy
 

Opłaty

Nie dotyczy
 

Osoba do kontaktu w danej sprawie

Agnieszka Struś
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 78
e-mail: agnieszka.strus@umww.pl

 

Ewa Wesołowska-Nowak
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 78
e-mail: ewa.wesolowska@umww.pl

 

Weronika Kaczmarek
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Edukacji i Nauki
al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań
tel. 61 626 65 78
e-mail: weronika.kaczmarek@umww.pl

Dodatkowe informacje

 ---

 

Dokumenty do pobrania

 • Regulamin przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz
 • Wniosek o przyznanie stypendium – Kategoria „Uczeń” - pobierz
 • Regulamin przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego - pobierz
 • Wniosek o przyznanie stypendium – Kategoria „Student” - pobierz


Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2013-07-24 Joanna Ganowicz
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2013-07-24 12:53:20 przez Tomasz Spychalski

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

bip.gov.pl

Stronę odwiedzono 11676 razy
projekt i wykonanie hsi.pl ©2021