do góry ^

Uchwały podjęte na XI Sesji Sejmiku w dniu 26 października 2015 r.


Lp.

Nr uchwały

Treść uchwały

Plik
do pobrania

1.

XI/295/15

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/44/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2015.

Uchwała

2.

XI/296/15

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/43/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok i lata następne.

Uchwała

3.

XI/297/15

Uchwała w sprawie uchwalenia: Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała
Załącznik

4.

XI/298/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Uchwała
Załącznik

5.

XI/299/15

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Uchwała

6.

XI/300/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Uchwała

7.

XI/301/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

Uchwała

8.

XI/302/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno - Kardiologicznemu w Kowanówku.

Uchwała

9.

XI/303/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu.

Uchwała

10.

XI/304/15

Uchwała w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego "Dziekanka" w Gnieźnie.

Uchwała

11.

XI/305/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Kowanówku.

Uchwała

12.

XI/306/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg wojewódzkich, położonymi w granicach administracyjnych Gminy Margonin, Gminie Margonin.

Uchwała

13.

XI/307/15

Uchwała w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego

Uchwała
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9

14.

XI/308/15

Uchwała w sprawie określenia: Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszno.

Uchwała
Załącznik 1

Załącznik 2

15.

XI/309/15

Uchwała w sprawie określenia: Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konin.

Uchwała
Załącznik 1

Załącznik 2

16.

XI/310/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielichowo.

Uchwała
Załącznik

17.

XI/311/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiszyn.

Uchwała
Załącznik

18.

XI/312/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Poniec.

Uchwała
Załącznik

19.

XI/313/15

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kołaczkowo.

Uchwała
Załącznik

20.

XI/314/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czempiń.

Uchwała
Załącznik

21.

XI/315/15

Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Miłosław.

Uchwała
Załącznik

22.

XI/316/15

Uchwała w sprawie określenia: Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10.

Uchwała
Załącznik

23.

XI/317/15

Uchwała w sprawie określenia: Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów.

Uchwała
Załącznik

24.

XI/318/15

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.

Uchwała

25.

XI/319/15

Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespole Pałacowo – Parkowym.

Uchwała

26.

XI/320/15

Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Muzeum przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Uchwała

27.

XI/321/15

Uchwała  w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Uchwała

28.

XI/322/15

Uchwała w sprawie przekazania zgodnie z właściwością rzeczową petycji B       G         S.A.

UchwałaOsoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: 2015-10-26 Krzysztof Paszyk
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2015-11-09 11:55:47 przez Agnieszka Mendel

Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestrUrząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel.: 61 626 66 66

www.gov.pl/web/bip

Stronę odwiedzono 7212 razy